Home
Diensten
Links
Contact
Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de administratieve dienstverlening van Administratiekantoor A.A.M. de Groot. 

A. Aanvaarding opdracht

 1. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 2. Bij aanvaarding van een opdracht wordt met u duidelijk afgesproken welke werkzaamheden wij voor u verrichten en tegen welk tarief.

 3. Deze afspraken worden op papier gezet en dienen ter akkoord ondertekend te worden door u.

 4. Indien er voorafgaand een kennismakingsgesprek wordt gehouden is dit kennismakingsgesprek geheel vrijblijvend en kosteloos. Wél kunnen wij u een bijdrage in de reiskosten van € 0,23 per kilometer vragen indien u buiten een straal van 25 km woont. Eventuele tunnelkosten kunnen in rekening worden gebracht.

 5. Indien u gevestigd bent op meer dan 25 kilometer afstand, dan kunnen wij een reiskostenvergoeding aan u vragen voor de periodieke bezoeken. Dit zal altijd vooraf met u besproken worden en wordt apart op de factuur vermeld.

B. Specifieke voorwaarden met betrekking tot de boekhouding en belastingaangifte.

 1. Wij voeren de werkzaamheden uit volgens de geldende wetten, regels en eisen.

 2. Wij verzorgen de aangifte en boekhouding aan de hand van de door u aangeleverde stukken.

 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens.

 4. Volgens de Nederlandse wetgeving bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw belastingaangiften en uw boekhouding. Derhalve zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden waarvan de oorzaak bij u zelf ligt.

 5. Het verstrekken van onjuiste informatie of gegevens is fraude. Wij zijn verplicht dit te melden bij de betreffende instanties en onze dienstverlening aan u per direct te beëindigen. Indien uw dienstverlening per direct beëindigd wordt ontheft dit u niet van uw betalingsverplichting jegens ons.

C. Tarieven

 1. De tarieven worden persoonlijk met u besproken en gebaseerd op de omvang van de werkzaamheden.

 2. Wijzigingen in de tarieven worden per e-mail of telefoon met u besproken.

D. Betalingsvoorwaarden

 1. Bij aanvaarding van de opdracht wordt met u afgesproken of u per week, maand, kwartaal of jaar betaald.

 2. U ontvangt de factuur vooraf, aan het eind van de periode dat wij de werkzaamheden voor u verrichten.

 3. De betalingstermijn van onze factuur is 7 dagen.

 4. Indien u door omstandigheden niet kunt betalen is het afspreken van een betalingsregeling mogelijk. Hiervoor rekenen wij € 15,- aan administratiekosten. De regeling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum getroffen worden. De met u afgesproken regeling wordt op papier gezet en moet door u ondertekend worden. Indien de betalingsregeling niet wordt nagekomen is de vordering per direct opeisbaar en dient binnen 48 uur voldaan te zijn anders wordt deze direct doorgezet naar het incassobureau.

 5. Wij behouden ons het recht voor om een factuur, in het geval van een herinnering en aanmaning, te verhogen met administratiekosten en wettelijke rente.

 6. Indien de factuur niet voldaan wordt treedt het debiteuren-traject in werking, bestaande uit 3 stappen: een herinnering, een aanmaning en tot slot het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau. Het incassobureau handelt de vordering dan verder met u af. Alle bijkomende kosten van het debiteuren-traject zijn voor uw eigen rekening.

E. Openingstijden en contact

 1. Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden op maandag tot en met vrijdag.
 2. U kunt ons bereiken via telefoon en email.

 3. Voor telefonisch contact worden geen kosten in rekening gebracht aan u.

F. Werking van de Algemene Voorwaarden

 1. De op de website gepubliceerde Algemene Voorwaarden zijn de geldende voorwaarden.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig.

 3. Wijzigingen in de voorwaarden worden vermeld in het nieuwsoverzicht op de website.

 4. Bij aanvaarding van een opdracht krijgt u een exemplaar van de Algemene Voorwaarden uitgereikt.

 5. Er kan van deze voorwaarden alleen afgeweken worden indien dit schriftelijk met u is overeengekomen

 

Top